švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

친애하는 사장님께,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
관계자님께 드립니다.
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
관계자분들께 드립니다.
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분께 드립니다.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 김철수님,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 최수정님,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김미나님,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 신수경님,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
반가운 김미경님,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
반가운 철호씨,
Bäste John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Vi skriver till er angående ...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Vi skriver i samband med ...
Formální, jménem celé společnosti
....에 관하여 말씀드리자면,
Vidare till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
....에 대해 말씀드리자면,
Med hänvisning till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Jag skriver för att fråga om ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formální při psaní pro někoho jiného
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formální žádost, předběžná
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formální žádost, předběžná
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formální žádost, předběžná
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
....을 보내주시겠습니까?
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formální žádost, zdvořilá
....을 받아보고 싶습니다.
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formální žádost, zdvořilá
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jag måste fråga er om/angående ...
Formální žádost, zdvořilá
...을 추천해주시겠습니까?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formální žádost, přímá
...을 보내주시겠습니까?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formální žádost, přímá
신속히 ...을 하십시오.
Vi ber er omgående att ...
Formální žádost, velice přímá
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formální dotaz, přímý
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Vi har för avsikt att ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formální, velmi zdvořilý
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Tack på förhand...
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formální, zdvořilý
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formální, zdvořilý
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formální, přímý
더 많은 정보를 원하시면...
Om ni behöver mer information ...
Formální, přímý
당신의 노고에 감사드립니다.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formální, přímý
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formální, velmi přímý
곧 답장을 받고 싶습니다.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Méně formální, zdvořilý
... 드림,
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
... 드림,
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
... 올림,
Med vänlig hälsning,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
... 보냄,
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
... 가,
Hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují