španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

친애하는 사장님께,
Distinguido Sr. Presidente:
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Distinguido Señor:
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Distinguida Señora:
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
관계자님께 드립니다.
Distinguidos Señores:
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
관계자분들께 드립니다.
Apreciados Señores:
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분께 드립니다.
A quien pueda interesar
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 김철수님,
Apreciado Sr. Pérez:
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 최수정님,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김미나님,
Apreciada Srta. Pérez:
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 신수경님,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
반가운 김미경님,
Estimado Sr. Pérez:
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
반가운 철호씨,
Querido Juan:
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Le escribimos en referencia a...
Formální, jménem celé společnosti
....에 관하여 말씀드리자면,
Con relación a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
....에 대해 말씀드리자면,
En referencia a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Escribo para pedir información sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Le escribo en nombre de...
Formální při psaní pro někoho jiného
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
¿Sería posible...
Formální žádost, předběžná
혹시 ...... 해주실 수 있나요
¿Tendría la amabilidad de...
Formální žádost, předběžná
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Me complacería mucho si...
Formální žádost, předběžná
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formální žádost, velmi zdvořilá
....을 보내주시겠습니까?
¿Podría enviarme...
Formální žádost, zdvořilá
....을 받아보고 싶습니다.
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formální žádost, zdvořilá
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Me atrevo a preguntarle si...
Formální žádost, zdvořilá
...을 추천해주시겠습니까?
¿Podría recomendarme...
Formální žádost, přímá
...을 보내주시겠습니까?
¿Podría enviarme...
Formální žádost, přímá
신속히 ...을 하십시오.
Se le insta urgentemente a...
Formální žádost, velice přímá
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Estaríamos muy agradecidos si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
....의 현재 정가가 얼마입니까?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formální dotaz, přímý
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Es nuestra intención...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Lamentamos informarle que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formální, velmi zdvořilý
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formální, velmi zdvořilý
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Le agradecemos de antemano...
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formální, velmi zdvořilý
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formální, zdvořilý
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formální, zdvořilý
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formální, přímý
더 많은 정보를 원하시면...
Si requiere más información...
Formální, přímý
당신의 노고에 감사드립니다.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formální, přímý
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formální, velmi přímý
곧 답장을 받고 싶습니다.
Espero tener noticias de usted pronto.
Méně formální, zdvořilý
... 드림,
Se despide cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
... 드림,
Atentamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
... 올림,
Respetuosamente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
... 보냄,
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
... 가,
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují