rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

친애하는 사장님께,
Stimate Domnule Preşedinte,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Stimate Domnule,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Stimată Doamnă,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
관계자님께 드립니다.
Stimate Domnule/Doamnă,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
관계자분들께 드립니다.
Stimaţi Domni,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분께 드립니다.
În atenţia celor interesaţi,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 김철수님,
Stimate Domnule Ionescu,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 최수정님,
Stimată Doamnă Popescu,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김미나님,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 신수경님,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
반가운 김미경님,
Dragă Mihai Popescu,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
반가운 철호씨,
Dragă Mihai,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Vă scriem în legătură cu...
Formální, jménem celé společnosti
....에 관하여 말씀드리자면,
În legătură cu...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
....에 대해 말씀드리자면,
Referitor la...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formální při psaní pro někoho jiného
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
V-ar deranja dacă....
Formální žádost, předběžná
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Sunteţi amabil să...
Formální žádost, předběžná
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formální žádost, předběžná
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Aş fi profund recunoscător dacă...
Formální žádost, velmi zdvořilá
....을 보내주시겠습니까?
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Formální žádost, zdvořilá
....을 받아보고 싶습니다.
Ne interesează să obţinem/primim...
Formální žádost, zdvořilá
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Formální žádost, zdvořilá
...을 추천해주시겠습니까?
Îmi puteţi recomanda...
Formální žádost, přímá
...을 보내주시겠습니까?
Trimiteţi-mi, vă rog...
Formální žádost, přímá
신속히 ...을 하십시오.
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formální žádost, velice přímá
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
V-am fi recunoscători dacă...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formální dotaz, přímý
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Intenţia noastră este să...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formální, velmi zdvořilý
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formální, velmi zdvořilý
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Vă mulţumesc anticipat...
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formální, velmi zdvořilý
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formální, zdvořilý
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formální, zdvořilý
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formální, přímý
더 많은 정보를 원하시면...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formální, přímý
당신의 노고에 감사드립니다.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formální, přímý
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formální, velmi přímý
곧 답장을 받고 싶습니다.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Méně formální, zdvořilý
... 드림,
Cu stimă,
Formální, jméno příjemce neznámé
... 드림,
Cu sinceritate,
Formální, velmi používané, příjemce známý
... 올림,
Cu respect,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
... 보냄,
Toate cele bune,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
... 가,
Cu bine,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují