polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

친애하는 사장님께,
Szanowny Panie Prezydencie,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
관계자분들께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 김철수님,
Szanowny Panie,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 최수정님,
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김미나님,
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 신수경님,
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
반가운 김미경님,
Szanowny Panie,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
반가운 철호씨,
Drogi Tomaszu,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w związku z...
Formální, jménem celé společnosti
....에 관하여 말씀드리자면,
W nawiązaniu do...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
....에 대해 말씀드리자면,
Nawiązując do...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formální při psaní pro někoho jiného
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formální žádost, předběžná
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formální žádost, předběžná
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formální žádost, předběžná
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formální žádost, velmi zdvořilá
....을 보내주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formální žádost, zdvořilá
....을 받아보고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formální žádost, zdvořilá
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Chciałbym zapytać, czy...
Formální žádost, zdvořilá
...을 추천해주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formální žádost, přímá
...을 보내주시겠습니까?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formální žádost, přímá
신속히 ...을 하십시오.
Proszę o pilne...
Formální žádost, velice přímá
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formální dotaz, přímý
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Z przykrością informujemy, że...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formální, velmi zdvořilý
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formální, velmi zdvořilý
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Z góry dziękuję...
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formální, velmi zdvořilý
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formální, zdvořilý
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formální, zdvořilý
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formální, přímý
더 많은 정보를 원하시면...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formální, přímý
당신의 노고에 감사드립니다.
Doceniamy Państwa pracę.
Formální, přímý
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formální, velmi přímý
곧 답장을 받고 싶습니다.
Czekam na Pana odpowiedź.
Méně formální, zdvořilý
... 드림,
Z wyrazami szacunku,
Formální, jméno příjemce neznámé
... 드림,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formální, velmi používané, příjemce známý
... 올림,
Z poważaniem,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
... 보냄,
Pozdrawiam serdecznie,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
... 가,
Pozdrawiam,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují