nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

친애하는 사장님께,
Geachte heer President
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Geachte heer
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Geachte mevrouw
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
관계자님께 드립니다.
Geachte heer, mevrouw
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
관계자분들께 드립니다.
Geachte dames en heren
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분께 드립니다.
Geachte dames en heren
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 김철수님,
Geachte heer Jansen
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 최수정님,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김미나님,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 신수경님,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
반가운 김미경님,
Beste meneer Jansen
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
반가운 철호씨,
Beste Jan
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Wij schrijven u in verband met ...
Formální, jménem celé společnosti
....에 관하여 말씀드리자면,
Met betrekking tot ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
....에 대해 말씀드리자면,
Ten aanzien van ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Ik schrijf u uit naam van ...
Formální při psaní pro někoho jiného
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Zou u het erg vinden om ...
Formální žádost, předběžná
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formální žádost, předběžná
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formální žádost, předběžná
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
....을 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formální žádost, zdvořilá
....을 받아보고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formální žádost, zdvořilá
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Ik zou u willen vragen, of ...
Formální žádost, zdvořilá
...을 추천해주시겠습니까?
Kunt u ... aanbevelen ...
Formální žádost, přímá
...을 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formální žádost, přímá
신속히 ...을 하십시오.
U wordt dringend verzocht ...
Formální žádost, velice přímá
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formální dotaz, přímý
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Het is ons oogmerk om ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formální, velmi zdvořilý
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formální, velmi zdvořilý
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Bij voorbaat dank.
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formální, velmi zdvořilý
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formální, zdvořilý
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formální, zdvořilý
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formální, přímý
더 많은 정보를 원하시면...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formální, přímý
당신의 노고에 감사드립니다.
Wij waarderen u als klant.
Formální, přímý
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formální, velmi přímý
곧 답장을 받고 싶습니다.
Ik hoor graag van u.
Méně formální, zdvořilý
... 드림,
Met vriendelijke groet,
Formální, jméno příjemce neznámé
... 드림,
Met vriendelijke groet,
Formální, velmi používané, příjemce známý
... 올림,
Hoogachtend,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
... 보냄,
Met de beste groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
... 가,
Groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují