japonsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

친애하는 사장님께,
代表取締役社長 ・・・・様
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
拝啓
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
拝啓
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
관계자님께 드립니다.
拝啓
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
관계자분들께 드립니다.
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분께 드립니다.
関係者各位
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 김철수님,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 최수정님,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김미나님,
佐藤愛子様
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 신수경님,
佐藤愛子様
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
반가운 김미경님,
佐藤太郎様
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
반가운 철호씨,
佐藤太郎様
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
一同に変わって・・・
Formální, jménem celé společnosti
....에 관하여 말씀드리자면,
先日の・・・の件ですが、
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
....에 대해 말씀드리자면,
・・・にさらに付け加えますと、
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
・・・についてお伺いします。
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
・・・に代わって連絡しております。
Formální při psaní pro někoho jiného
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
・・・・していただけないでしょうか。
Formální žádost, předběžná
혹시 ...... 해주실 수 있나요
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formální žádost, předběžná
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Formální žádost, předběžná
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formální žádost, velmi zdvořilá
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
・・・・していただければ幸いです。
Formální žádost, velmi zdvořilá
....을 보내주시겠습니까?
・・・・していただけますか?
Formální žádost, zdvořilá
....을 받아보고 싶습니다.
是非・・・・を購入したいと思います。
Formální žádost, zdvořilá
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
・・・・は可能でしょうか。
Formální žádost, zdvořilá
...을 추천해주시겠습니까?
・・・・を紹介していただけますか。
Formální žádost, přímá
...을 보내주시겠습니까?
・・・・をお送りください。
Formální žádost, přímá
신속히 ...을 하십시오.
至急・・・・してください。
Formální žádost, velice přímá
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
・・・・していただけませんでしょうか。
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
....의 현재 정가가 얼마입니까?
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formální dotaz, přímý
저희는 .....을 하고 싶습니다.
・・・・することを目的としております。
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
大変申し訳ございませんが・・・・
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formální, velmi zdvořilý
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formální, velmi zdvořilý
... 에 관해 미리 감사드립니다.
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formální, velmi zdvořilý
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formální, zdvořilý
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
お力添えいただきありがとうございます。
Formální, zdvořilý
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Formální, přímý
더 많은 정보를 원하시면...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formální, přímý
당신의 노고에 감사드립니다.
ありがとうございました。
Formální, přímý
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Formální, velmi přímý
곧 답장을 받고 싶습니다.
お返事を楽しみにしています。
Méně formální, zdvořilý
... 드림,
敬具
Formální, jméno příjemce neznámé
... 드림,
敬具
Formální, velmi používané, příjemce známý
... 올림,
敬白
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
... 보냄,
どうぞよろしくお願いします。
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
... 가,
どうぞよろしくお願いします。
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují