francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

친애하는 사장님께,
Monsieur le président,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Monsieur,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Madame,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
관계자님께 드립니다.
Madame, Monsieur,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
관계자분들께 드립니다.
Madame, Monsieur,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분께 드립니다.
Aux principaux concernés,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 김철수님,
Monsieur Dupont,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 최수정님,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김미나님,
Mademoiselle Dupont,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 신수경님,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
반가운 김미경님,
Monsieur Dupont,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
반가운 철호씨,
Cher Benjamin,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Nous vous écrivons concernant...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Nous vous écrivons au sujet de...
Formální, jménem celé společnosti
....에 관하여 말씀드리자면,
Suite à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
....에 대해 말씀드리자면,
En référence à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
J'écris afin de me renseigner sur...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Je vous écris de la part de...
Formální při psaní pro někoho jiného
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Votre société fut recommandée par...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formální žádost, předběžná
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Auriez-vous l'amabilité de...
Formální žádost, předběžná
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, předběžná
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, velmi zdvořilá
....을 보내주시겠습니까?
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formální žádost, zdvořilá
....을 받아보고 싶습니다.
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formální žádost, zdvořilá
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Je me permets de vous demander si...
Formální žádost, zdvořilá
...을 추천해주시겠습니까?
Pourriez-vous recommander...
Formální žádost, přímá
...을 보내주시겠습니까?
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formální žádost, přímá
신속히 ...을 하십시오.
Nous vous prions de...
Formální žádost, velice přímá
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Nous vous serions reconnaissants si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Quelle est votre liste des prix pour...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formální dotaz, přímý
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Notre intention est de...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Nous regrettons de vous informer que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formální, velmi zdvořilý
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formální, velmi zdvořilý
... 에 관해 미리 감사드립니다.
En vous remerciant par avance...
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formální, velmi zdvořilý
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formální, zdvořilý
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Merci pour votre aide.
Formální, zdvořilý
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formální, přímý
더 많은 정보를 원하시면...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formální, přímý
당신의 노고에 감사드립니다.
Merci de votre confiance.
Formální, přímý
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formální, velmi přímý
곧 답장을 받고 싶습니다.
Dans l'attente de votre réponse.
Méně formální, zdvořilý
... 드림,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formální, jméno příjemce neznámé
... 드림,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formální, velmi používané, příjemce známý
... 올림,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
... 보냄,
Meilleures salutations,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
... 가,
Cordialement,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují