dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

친애하는 사장님께,
Kære Hr. Direktør,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Kære Fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
관계자님께 드립니다.
Kære Hr./Fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
관계자분들께 드립니다.
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분께 드립니다.
Til hvem det vedkommer,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 김철수님,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 최수정님,
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김미나님,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 신수경님,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
반가운 김미경님,
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
반가운 철호씨,
Kære John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Vi skriver til jer angående...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Vi skriver i forbindelse med...
Formální, jménem celé společnosti
....에 관하여 말씀드리자면,
I fortsættelse af...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
....에 대해 말씀드리자면,
I henhold til...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formální při psaní pro někoho jiného
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Vil du have noget imod at...
Formální žádost, předběžná
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Kunne du være så venlig at...
Formální žádost, předběžná
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formální žádost, předběžná
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formální žádost, velmi zdvořilá
....을 보내주시겠습니까?
Vil du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, zdvořilá
....을 받아보고 싶습니다.
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formální žádost, zdvořilá
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formální žádost, zdvořilá
...을 추천해주시겠습니까?
Kan du anbefale...
Formální žádost, přímá
...을 보내주시겠습니까?
Kan du venligst sende mig...
Formální žádost, přímá
신속히 ...을 하십시오.
Du er snarest anmodet til at...
Formální žádost, velice přímá
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formální dotaz, přímý
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Det er vores hensigt at...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formální, velmi zdvořilý
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Tak på forhånd...
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formální, zdvořilý
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formální, zdvořilý
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formální, přímý
더 많은 정보를 원하시면...
Hvis du ønsker mere information...
Formální, přímý
당신의 노고에 감사드립니다.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formální, přímý
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formální, velmi přímý
곧 답장을 받고 싶습니다.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Méně formální, zdvořilý
... 드림,
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
... 드림,
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
... 올림,
Med respekt,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
... 보냄,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
... 가,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují