esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

代表取締役社長 ・・・・様
Kara Sinjoro Prezidanto,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
拝啓
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
拝啓
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
拝啓
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
関係者各位
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
拝啓
・・・・様
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
佐藤愛子様
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
佐藤愛子様
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
佐藤太郎様
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
佐藤太郎様
Estimata John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Ni skribas al vi pri...
Formální, jménem celé společnosti
一同に変わって・・・
Ni skribas en rilato kun...
Formální, jménem celé společnosti
先日の・・・の件ですが、
Plu al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
・・・にさらに付け加えますと、
Kun referenco al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
・・・についてお伺いします。
Mi skribas por demandi pri...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
・・・に代わって連絡しております。
Mi skribas al vi nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

・・・・していただけないでしょうか。
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formální žádost, předběžná
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formální žádost, předběžná
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Mi estus plej dankema, se...
Formální žádost, předběžná
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formální žádost, velmi zdvořilá
・・・・していただければ幸いです。
Mi estus dankema, se vi povus...
Formální žádost, velmi zdvořilá
・・・・していただけますか?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, zdvořilá
是非・・・・を購入したいと思います。
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formální žádost, zdvořilá
・・・・は可能でしょうか。
Mi devas peti vin, ĉu...
Formální žádost, zdvořilá
・・・・を紹介していただけますか。
Ĉu vi povas rekomendi...
Formální žádost, přímá
・・・・をお送りください。
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, přímá
至急・・・・してください。
Vi estas urĝe petita al...
Formální žádost, velice přímá
・・・・していただけませんでしょうか。
Ni estus dankemaj, se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formální konkrétní žádost, přímá
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formální dotaz, přímý
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formální dotaz, přímý
・・・・することを目的としております。
Ĝi estas nia intenco...
Formální prohlášení o záměru, přímé
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
大変申し訳ございませんが・・・・
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formální, velmi zdvořilý
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Antaŭdankon…
Formální, velmi zdvořilý
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formální, velmi zdvořilý
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formální, zdvořilý
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formální, zdvořilý
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formální, zdvořilý
お力添えいただきありがとうございます。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formální, zdvořilý
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formální, přímý
さらに情報が必要な場合は・・・・
Se vi bezonas pli informon...
Formální, přímý
ありがとうございました。
Ni dankas vian negocon.
Formální, přímý
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formální, velmi přímý
お返事を楽しみにしています。
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Méně formální, zdvořilý
敬具
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
敬具
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
敬白
Altestime,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
どうぞよろしくお願いします。
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
どうぞよろしくお願いします。
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují