švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Gentilissimo,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Gentile Mario,
Bäste John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Vi skriver till er angående ...
Formální, jménem celé společnosti
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Vi skriver i samband med ...
Formální, jménem celé společnosti
In riferimento a...
Vidare till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Per quanto concerne...
Med hänvisning till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
La contatto per avere maggiori informazioni...
Jag skriver för att fråga om ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
La contatto per conto di...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formální při psaní pro někoho jiného
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Le dispiacerebbe...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formální žádost, předběžná
La contatto per sapere se può...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formální žádost, předběžná
Le sarei veramente grata/o se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formální žádost, předběžná
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le sarei riconoscente se volesse...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Potrebbe inviarmi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formální žádost, zdvořilá
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formální žádost, zdvořilá
Mi trovo a chiederLe di...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formální žádost, zdvořilá
Potrebbe raccomadarmi...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formální žádost, přímá
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formální žádost, přímá
La invitiamo caldamente a...
Vi ber er omgående att ...
Formální žádost, velice přímá
Le saremmo grati se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formální konkrétní žádost, přímá
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formální dotaz, přímý
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formální dotaz, přímý
È nostra intenzione...
Vi har för avsikt att ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Dopo attenta considerazione...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formální, velmi zdvořilý
RingraziandoLa anticipatamente,
Tack på förhand...
Formální, velmi zdvořilý
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formální, velmi zdvořilý
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formální, zdvořilý
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formální, zdvořilý
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formální, zdvořilý
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formální, zdvořilý
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formální, přímý
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Om ni behöver mer information ...
Formální, přímý
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formální, přímý
Sentiamoci, il mio numero è...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formální, velmi přímý
Spero di sentirLa presto.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Méně formální, zdvořilý
In fede,
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordiali saluti
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saluti
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saluti
Hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují