rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Уважаемый г-н президент
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Gentilissimo,
Уважаемый г-н ...
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
Уважаемая госпожа
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
Уважаемые...
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
Уважаемые...
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
Уважаемые...
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
Уважаемый г-н Смидт
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
Уважаемый...
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Gentile Mario,
Привет, Иван!
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Пишем вам по поводу...
Formální, jménem celé společnosti
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Мы пишем в связи с ...
Formální, jménem celé společnosti
In riferimento a...
Ввиду...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Per quanto concerne...
В отношении...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
La contatto per avere maggiori informazioni...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
La contatto per conto di...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formální při psaní pro někoho jiného
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Ваша компания была рекомендована...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Le dispiacerebbe...
Вы не против, если...
Formální žádost, předběžná
La contatto per sapere se può...
Будьте любезны...
Formální žádost, předběžná
Le sarei veramente grata/o se...
Буду очень благодарен, если...
Formální žádost, předběžná
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le sarei riconoscente se volesse...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Potrebbe inviarmi...
Не могли бы вы прислать мне...
Formální žádost, zdvořilá
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Мы заинтересованы в получении...
Formální žádost, zdvořilá
Mi trovo a chiederLe di...
Вынужден (с)просить вас...
Formální žádost, zdvořilá
Potrebbe raccomadarmi...
Не могли бы вы посоветовать...
Formální žádost, přímá
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Пришлите пожалуйста...
Formální žádost, přímá
La invitiamo caldamente a...
Вам необходимо срочно...
Formální žádost, velice přímá
Le saremmo grati se...
Мы были бы признательны, если..
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formální konkrétní žádost, přímá
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formální dotaz, přímý
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formální dotaz, přímý
È nostra intenzione...
Мы намерены...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Dopo attenta considerazione...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formální, velmi zdvořilý
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formální, velmi zdvořilý
RingraziandoLa anticipatamente,
Заранее спасибо...
Formální, velmi zdvořilý
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, velmi zdvořilý
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formální, velmi zdvořilý
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formální, zdvořilý
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, zdvořilý
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formální, zdvořilý
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formální, zdvořilý
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formální, přímý
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Если вам необходимо больше информации...
Formální, přímý
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Мы ценим ваш вклад
Formální, přímý
Sentiamoci, il mio numero è...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formální, velmi přímý
Spero di sentirLa presto.
Надеюсь на скорый ответ
Méně formální, zdvořilý
In fede,
С уважением...
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordiali saluti
С уважением...
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cordialmente,
С уважением ваш...
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saluti
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saluti
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují