nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Geachte heer President
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Gentilissimo,
Geachte heer
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
Geachte mevrouw
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
Geachte heer, mevrouw
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
Geachte dames en heren
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
Geachte dames en heren
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
Geachte heer Jansen
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
Beste meneer Jansen
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Gentile Mario,
Beste Jan
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formální, jménem celé společnosti
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Wij schrijven u in verband met ...
Formální, jménem celé společnosti
In riferimento a...
Met betrekking tot ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Per quanto concerne...
Ten aanzien van ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
La contatto per avere maggiori informazioni...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
La contatto per conto di...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formální při psaní pro někoho jiného
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Le dispiacerebbe...
Zou u het erg vinden om ...
Formální žádost, předběžná
La contatto per sapere se può...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formální žádost, předběžná
Le sarei veramente grata/o se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formální žádost, předběžná
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le sarei riconoscente se volesse...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Potrebbe inviarmi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formální žádost, zdvořilá
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formální žádost, zdvořilá
Mi trovo a chiederLe di...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formální žádost, zdvořilá
Potrebbe raccomadarmi...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formální žádost, přímá
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formální žádost, přímá
La invitiamo caldamente a...
U wordt dringend verzocht ...
Formální žádost, velice přímá
Le saremmo grati se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formální konkrétní žádost, přímá
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formální dotaz, přímý
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formální dotaz, přímý
È nostra intenzione...
Het is ons oogmerk om ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Dopo attenta considerazione...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formální, velmi zdvořilý
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formální, velmi zdvořilý
RingraziandoLa anticipatamente,
Bij voorbaat dank.
Formální, velmi zdvořilý
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formální, velmi zdvořilý
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formální, velmi zdvořilý
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formální, zdvořilý
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formální, zdvořilý
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formální, zdvořilý
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formální, zdvořilý
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formální, přímý
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formální, přímý
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Wij waarderen u als klant.
Formální, přímý
Sentiamoci, il mio numero è...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formální, velmi přímý
Spero di sentirLa presto.
Ik hoor graag van u.
Méně formální, zdvořilý
In fede,
Met vriendelijke groet,
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordiali saluti
Met vriendelijke groet,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cordialmente,
Hoogachtend,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saluti
Met de beste groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saluti
Groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují