německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Gentilissimo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
Lieber Herr Schmidt,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Gentile Mario,
Lieber Johann,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formální, jménem celé společnosti
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formální, jménem celé společnosti
In riferimento a...
Bezug nehmend auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Per quanto concerne...
In Bezug auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
La contatto per avere maggiori informazioni...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
La contatto per conto di...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formální při psaní pro někoho jiného
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Le dispiacerebbe...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formální žádost, předběžná
La contatto per sapere se può...
Wären Sie so freundlich...
Formální žádost, předběžná
Le sarei veramente grata/o se...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formální žádost, předběžná
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le sarei riconoscente se volesse...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Potrebbe inviarmi...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formální žádost, zdvořilá
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formální žádost, zdvořilá
Mi trovo a chiederLe di...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formální žádost, zdvořilá
Potrebbe raccomadarmi...
Können Sie ... empfehlen...
Formální žádost, přímá
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formální žádost, přímá
La invitiamo caldamente a...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Formální žádost, velice přímá
Le saremmo grati se...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formální konkrétní žádost, přímá
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formální dotaz, přímý
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formální dotaz, přímý
È nostra intenzione...
Wir beabsichtigen...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Dopo attenta considerazione...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formální, velmi zdvořilý
RingraziandoLa anticipatamente,
Vielen Dank im Voraus...
Formální, velmi zdvořilý
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formální, velmi zdvořilý
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formální, zdvořilý
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, zdvořilý
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formální, zdvořilý
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formální, zdvořilý
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formální, přímý
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formální, přímý
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formální, přímý
Sentiamoci, il mio numero è...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formální, velmi přímý
Spero di sentirLa presto.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Méně formální, zdvořilý
In fede,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordiali saluti
Mit freundlichen Grüßen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cordialmente,
Hochachtungsvoll
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saluti
Herzliche Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saluti
Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují