korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Egregio Prof. Gianpaoletti,
친애하는 사장님께,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Gentilissimo,
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
사모님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
관계자분들께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
관계자분께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
친애하는 김철수님,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
친애하는 최수정님,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
친애하는 김미나님,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
친애하는 신수경님,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
반가운 김미경님,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Gentile Mario,
반가운 철호씨,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
In riferimento a...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Per quanto concerne...
....에 대해 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
La contatto per avere maggiori informazioni...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
La contatto per conto di...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formální při psaní pro někoho jiného
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Le dispiacerebbe...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formální žádost, předběžná
La contatto per sapere se può...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formální žádost, předběžná
Le sarei veramente grata/o se...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le sarei riconoscente se volesse...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Potrebbe inviarmi...
....을 보내주시겠습니까?
Formální žádost, zdvořilá
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
....을 받아보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Mi trovo a chiederLe di...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Potrebbe raccomadarmi...
...을 추천해주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Potrebbe inviarmi..., per favore.
...을 보내주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
La invitiamo caldamente a...
신속히 ...을 하십시오.
Formální žádost, velice přímá
Le saremmo grati se...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formální konkrétní žádost, přímá
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formální dotaz, přímý
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formální dotaz, přímý
È nostra intenzione...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formální prohlášení o záměru, přímé
Dopo attenta considerazione...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
RingraziandoLa anticipatamente,
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formální, velmi zdvořilý
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formální, velmi zdvořilý
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formální, zdvořilý
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formální, zdvořilý
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formální, zdvořilý
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formální, zdvořilý
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formální, přímý
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
더 많은 정보를 원하시면...
Formální, přímý
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formální, přímý
Sentiamoci, il mio numero è...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formální, velmi přímý
Spero di sentirLa presto.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Méně formální, zdvořilý
In fede,
... 드림,
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordiali saluti
... 드림,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cordialmente,
... 올림,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saluti
... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saluti
... 가,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují