esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Gentilissimo,
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Gentile Mario,
Estimata John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Ni skribas al vi pri...
Formální, jménem celé společnosti
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Ni skribas en rilato kun...
Formální, jménem celé společnosti
In riferimento a...
Plu al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Per quanto concerne...
Kun referenco al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mi skribas por demandi pri...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
La contatto per conto di...
Mi skribas al vi nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Le dispiacerebbe...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formální žádost, předběžná
La contatto per sapere se può...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formální žádost, předběžná
Le sarei veramente grata/o se...
Mi estus plej dankema, se...
Formální žádost, předběžná
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le sarei riconoscente se volesse...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Potrebbe inviarmi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, zdvořilá
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formální žádost, zdvořilá
Mi trovo a chiederLe di...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formální žádost, zdvořilá
Potrebbe raccomadarmi...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formální žádost, přímá
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, přímá
La invitiamo caldamente a...
Vi estas urĝe petita al...
Formální žádost, velice přímá
Le saremmo grati se...
Ni estus dankemaj, se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formální konkrétní žádost, přímá
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formální dotaz, přímý
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formální dotaz, přímý
È nostra intenzione...
Ĝi estas nia intenco...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Dopo attenta considerazione...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formální, velmi zdvořilý
RingraziandoLa anticipatamente,
Antaŭdankon…
Formální, velmi zdvořilý
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formální, velmi zdvořilý
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formální, zdvořilý
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formální, zdvořilý
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formální, zdvořilý
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formální, zdvořilý
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formální, přímý
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Se vi bezonas pli informon...
Formální, přímý
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Ni dankas vian negocon.
Formální, přímý
Sentiamoci, il mio numero è...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formální, velmi přímý
Spero di sentirLa presto.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Méně formální, zdvořilý
In fede,
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordiali saluti
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cordialmente,
Altestime,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saluti
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saluti
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují