čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Egregio Prof. Gianpaoletti,
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Gentilissimo,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Gentile Mario,
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
我们因为...给您写信
Formální, jménem celé společnosti
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
我们写这封信是因为...
Formální, jménem celé společnosti
In riferimento a...
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Per quanto concerne...
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
La contatto per avere maggiori informazioni...
我写这封信,想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
La contatto per conto di...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Le dispiacerebbe...
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
La contatto per sapere se può...
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
Le sarei veramente grata/o se...
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le sarei riconoscente se volesse...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Potrebbe inviarmi...
您能将…发送给我吗
Formální žádost, zdvořilá
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
Mi trovo a chiederLe di...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
Potrebbe raccomadarmi...
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
Potrebbe inviarmi..., per favore.
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
La invitiamo caldamente a...
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
Le saremmo grati se...
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
È nostra intenzione...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Dopo attenta considerazione...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
RingraziandoLa anticipatamente,
提前谢谢您…
Formální, velmi zdvořilý
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formální, přímý
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Sentiamoci, il mio numero è...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
Spero di sentirLa presto.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
In fede,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordiali saluti
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cordialmente,
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saluti
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saluti
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují