anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Dear Mr. President,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Gentilissimo,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Gentile Mario,
Dear John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
We are writing to you regarding…
Formální, jménem celé společnosti
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
We are writing in connection with...
Formální, jménem celé společnosti
In riferimento a...
Further to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Per quanto concerne...
With reference to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
La contatto per avere maggiori informazioni...
I am writing to enquire about…
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
La contatto per conto di...
I am writing to you on behalf of...
Formální při psaní pro někoho jiného
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Your company was highly recommended by…
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Le dispiacerebbe...
Would you mind if…
Formální žádost, předběžná
La contatto per sapere se può...
Would you be so kind as to…
Formální žádost, předběžná
Le sarei veramente grata/o se...
I would be most obliged if…
Formální žádost, předběžná
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le sarei riconoscente se volesse...
I would be grateful if you could...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Potrebbe inviarmi...
Would you please send me…
Formální žádost, zdvořilá
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
We are interested in obtaining/receiving…
Formální žádost, zdvořilá
Mi trovo a chiederLe di...
I must ask you whether...
Formální žádost, zdvořilá
Potrebbe raccomadarmi...
Could you recommend…
Formální žádost, přímá
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Would you please send me…
Formální žádost, přímá
La invitiamo caldamente a...
You are urgently requested to…
Formální žádost, velice přímá
Le saremmo grati se...
We would be grateful if…
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
What is your current list price for…
Formální konkrétní žádost, přímá
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formální dotaz, přímý
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
We understand from your advertisment that you produce…
Formální dotaz, přímý
È nostra intenzione...
It is our intention to…
Formální prohlášení o záměru, přímé
Dopo attenta considerazione...
We carefully considered your proposal and…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
We are sorry to inform you that…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formální, velmi zdvořilý
RingraziandoLa anticipatamente,
Thanking you in advance…
Formální, velmi zdvořilý
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formální, velmi zdvořilý
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Please reply as soon as possible because…
Formální, zdvořilý
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formální, zdvořilý
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
I look forward to the possibility of working together.
Formální, zdvořilý
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Thank you for your help in this matter.
Formální, zdvořilý
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
I look forward to discussing this with you.
Formální, přímý
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
If you require more information ...
Formální, přímý
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
We appreciate your business.
Formální, přímý
Sentiamoci, il mio numero è...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formální, velmi přímý
Spero di sentirLa presto.
I look forward to hearing from you soon.
Méně formální, zdvořilý
In fede,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordiali saluti
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cordialmente,
Respectfully yours,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saluti
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saluti
Regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují