švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Monsieur le président,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Monsieur,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Madame,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Madame, Monsieur,
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Madame, Monsieur,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Aux principaux concernés,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Monsieur Dupont,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Mademoiselle Dupont,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Monsieur Dupont,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Cher Benjamin,
Bäste John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nous vous écrivons concernant...
Vi skriver till er angående ...
Formální, jménem celé společnosti
Nous vous écrivons au sujet de...
Vi skriver i samband med ...
Formální, jménem celé společnosti
Suite à...
Vidare till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En référence à...
Med hänvisning till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
J'écris afin de me renseigner sur...
Jag skriver för att fråga om ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Je vous écris de la part de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Votre société fut recommandée par...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formální žádost, předběžná
Auriez-vous l'amabilité de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formální žádost, předběžná
Je vous saurai gré de...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formální žádost, předběžná
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Je vous saurai gré de...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Pourriez-vous me faire parvenir...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formální žádost, zdvořilá
Nous sommes intéressés par la réception de...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formální žádost, zdvořilá
Je me permets de vous demander si...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formální žádost, zdvořilá
Pourriez-vous recommander...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formální žádost, přímá
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formální žádost, přímá
Nous vous prions de...
Vi ber er omgående att ...
Formální žádost, velice přímá
Nous vous serions reconnaissants si...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Quelle est votre liste des prix pour...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formální konkrétní žádost, přímá
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formální dotaz, přímý
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formální dotaz, přímý
Notre intention est de...
Vi har för avsikt att ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Nous regrettons de vous informer que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formální, velmi zdvořilý
En vous remerciant par avance...
Tack på förhand...
Formální, velmi zdvořilý
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formální, velmi zdvořilý
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formální, zdvořilý
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formální, zdvořilý
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formální, zdvořilý
Merci pour votre aide.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formální, zdvořilý
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formální, přímý
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Om ni behöver mer information ...
Formální, přímý
Merci de votre confiance.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formální, přímý
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formální, velmi přímý
Dans l'attente de votre réponse.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Méně formální, zdvořilý
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Med vänlig hälsning,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Meilleures salutations,
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Cordialement,
Hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují