korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Monsieur le président,
친애하는 사장님께,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Monsieur,
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Madame,
사모님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Madame, Monsieur,
관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Madame, Monsieur,
관계자분들께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Aux principaux concernés,
관계자분께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Monsieur Dupont,
친애하는 김철수님,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Madame Dupont,
친애하는 최수정님,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Mademoiselle Dupont,
친애하는 김미나님,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Madame Dupont,
친애하는 신수경님,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Monsieur Dupont,
반가운 김미경님,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Cher Benjamin,
반가운 철호씨,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nous vous écrivons concernant...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
Nous vous écrivons au sujet de...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
Suite à...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En référence à...
....에 대해 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
J'écris afin de me renseigner sur...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Je vous écris de la part de...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formální při psaní pro někoho jiného
Votre société fut recommandée par...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formální žádost, předběžná
Auriez-vous l'amabilité de...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formální žádost, předběžná
Je vous saurai gré de...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Je vous saurai gré de...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Pourriez-vous me faire parvenir...
....을 보내주시겠습니까?
Formální žádost, zdvořilá
Nous sommes intéressés par la réception de...
....을 받아보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Je me permets de vous demander si...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Pourriez-vous recommander...
...을 추천해주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
...을 보내주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Nous vous prions de...
신속히 ...을 하십시오.
Formální žádost, velice přímá
Nous vous serions reconnaissants si...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Quelle est votre liste des prix pour...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formální konkrétní žádost, přímá
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formální dotaz, přímý
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formální dotaz, přímý
Notre intention est de...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Nous regrettons de vous informer que...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
En vous remerciant par avance...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formální, velmi zdvořilý
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formální, velmi zdvořilý
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formální, zdvořilý
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formální, zdvořilý
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formální, zdvořilý
Merci pour votre aide.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formální, zdvořilý
Dans l'attente d'un entretien prochain.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formální, přímý
Si vous avez besoin de plus d'informations...
더 많은 정보를 원하시면...
Formální, přímý
Merci de votre confiance.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formální, přímý
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formální, velmi přímý
Dans l'attente de votre réponse.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Méně formální, zdvořilý
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
... 드림,
Formální, jméno příjemce neznámé
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
... 드림,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
... 올림,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Meilleures salutations,
... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Cordialement,
... 가,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují