finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Monsieur le président,
Arvoisa Herra Presidentti,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Monsieur,
Hyvä Herra,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Madame,
Hyvä Rouva,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Madame, Monsieur,
Hyvä vastaanottaja,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Madame, Monsieur,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Aux principaux concernés,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Monsieur Dupont,
Hyvä herra Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Madame Dupont,
Hyvä rouva Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Mademoiselle Dupont,
Hyvä neiti Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Madame Dupont,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Monsieur Dupont,
Hyvä John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Cher Benjamin,
Hyvä John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nous vous écrivons concernant...
Kirjoitamme teille koskien...
Formální, jménem celé společnosti
Nous vous écrivons au sujet de...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formální, jménem celé společnosti
Suite à...
Koskien...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En référence à...
Viitaten...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
J'écris afin de me renseigner sur...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Je vous écris de la part de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formální při psaní pro někoho jiného
Votre société fut recommandée par...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Olisikohan mahdollista...
Formální žádost, předběžná
Auriez-vous l'amabilité de...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formální žádost, předběžná
Je vous saurai gré de...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formální žádost, předběžná
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Je vous saurai gré de...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Pourriez-vous me faire parvenir...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formální žádost, zdvořilá
Nous sommes intéressés par la réception de...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formální žádost, zdvořilá
Je me permets de vous demander si...
Haluan kysyä voisiko...
Formální žádost, zdvořilá
Pourriez-vous recommander...
Voisitteko suositella...
Formální žádost, přímá
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formální žádost, přímá
Nous vous prions de...
Pyydämme teitä välittömästi...
Formální žádost, velice přímá
Nous vous serions reconnaissants si...
Olisimme kiitollisia jos...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Quelle est votre liste des prix pour...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formální konkrétní žádost, přímá
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formální dotaz, přímý
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formální dotaz, přímý
Notre intention est de...
Tavoitteemme on...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Nous regrettons de vous informer que...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formální, velmi zdvořilý
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formální, velmi zdvořilý
En vous remerciant par avance...
Kiittäen jo etukäteen...
Formální, velmi zdvořilý
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formální, velmi zdvořilý
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formální, velmi zdvořilý
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formální, zdvořilý
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formální, zdvořilý
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formální, zdvořilý
Merci pour votre aide.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formální, zdvořilý
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formální, přímý
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formální, přímý
Merci de votre confiance.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formální, přímý
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formální, velmi přímý
Dans l'attente de votre réponse.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Méně formální, zdvořilý
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Ystävällisin terveisin,
Formální, jméno příjemce neznámé
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Ystävällisin terveisin,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Kunnioittavasti,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Meilleures salutations,
Parhain terveisin,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Cordialement,
Terveisin,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují