čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Monsieur le président,
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Monsieur,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Madame,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Madame, Monsieur,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Madame, Monsieur,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Aux principaux concernés,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Monsieur Dupont,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Madame Dupont,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Mademoiselle Dupont,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Madame Dupont,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Monsieur Dupont,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Cher Benjamin,
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nous vous écrivons concernant...
我们因为...给您写信
Formální, jménem celé společnosti
Nous vous écrivons au sujet de...
我们写这封信是因为...
Formální, jménem celé společnosti
Suite à...
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En référence à...
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
J'écris afin de me renseigner sur...
我写这封信,想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Je vous écris de la part de...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
Votre société fut recommandée par...
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
Auriez-vous l'amabilité de...
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
Je vous saurai gré de...
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Je vous saurai gré de...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Pourriez-vous me faire parvenir...
您能将…发送给我吗
Formální žádost, zdvořilá
Nous sommes intéressés par la réception de...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
Je me permets de vous demander si...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
Pourriez-vous recommander...
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
Nous vous prions de...
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
Nous vous serions reconnaissants si...
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Quelle est votre liste des prix pour...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
Notre intention est de...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Nous regrettons de vous informer que...
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
En vous remerciant par avance...
提前谢谢您…
Formální, velmi zdvořilý
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Merci pour votre aide.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Dans l'attente d'un entretien prochain.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formální, přímý
Si vous avez besoin de plus d'informations...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Merci de votre confiance.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
Dans l'attente de votre réponse.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Meilleures salutations,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Cordialement,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují