česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Monsieur le président,
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Monsieur,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Madame,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Madame, Monsieur,
Vážený pane/Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Madame, Monsieur,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Aux principaux concernés,
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Monsieur Dupont,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Mademoiselle Dupont,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Monsieur Dupont,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Cher Benjamin,
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nous vous écrivons concernant...
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
Nous vous écrivons au sujet de...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
Suite à...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En référence à...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
J'écris afin de me renseigner sur...
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Je vous écris de la part de...
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
Votre société fut recommandée par...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Auriez-vous l'amabilité de...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
Je vous saurai gré de...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Je vous saurai gré de...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Pourriez-vous me faire parvenir...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
Nous sommes intéressés par la réception de...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
Je me permets de vous demander si...
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
Pourriez-vous recommander...
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
Nous vous prions de...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
Nous vous serions reconnaissants si...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Quelle est votre liste des prix pour...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
Notre intention est de...
Naším záměrem je, aby...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Nous regrettons de vous informer que...
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
En vous remerciant par avance...
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
Merci pour votre aide.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
Merci de votre confiance.
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
Dans l'attente de votre réponse.
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Meilleures salutations,
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Cordialement,
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují