německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Arvoisa Herra Presidentti,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Hyvä Herra,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Hyvä Rouva,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Hyvä vastaanottaja,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Hyvät vastaanottajat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Hyvät vastaanottajat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Hyvä herra Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Hyvä rouva Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Hyvä neiti Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Hyvä neiti / rouva Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Hyvä John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Hyvä John,
Lieber Johann,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Kirjoitamme teille koskien...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formální, jménem celé společnosti
Kirjoitamme teille liittyen...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formální, jménem celé společnosti
Koskien...
Bezug nehmend auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Viitaten...
In Bezug auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kirjoitan tiedustellakseni...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formální při psaní pro někoho jiného
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Olisikohan mahdollista...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formální žádost, předběžná
Olisitteko ystävällisiä ja...
Wären Sie so freundlich...
Formální žádost, předběžná
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formální žádost, předběžná
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formální žádost, zdvořilá
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formální žádost, zdvořilá
Haluan kysyä voisiko...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formální žádost, zdvořilá
Voisitteko suositella...
Können Sie ... empfehlen...
Formální žádost, přímá
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formální žádost, přímá
Pyydämme teitä välittömästi...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Formální žádost, velice přímá
Olisimme kiitollisia jos...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formální konkrétní žádost, přímá
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formální dotaz, přímý
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formální dotaz, přímý
Tavoitteemme on...
Wir beabsichtigen...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formální, velmi zdvořilý
Kiittäen jo etukäteen...
Vielen Dank im Voraus...
Formální, velmi zdvořilý
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formální, velmi zdvořilý
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formální, zdvořilý
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, zdvořilý
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formální, zdvořilý
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formální, zdvořilý
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formální, přímý
Jos tarvitsette lisätietoja...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formální, přímý
Arvostamme asiakkuuttanne.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formální, přímý
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formální, velmi přímý
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Méně formální, zdvořilý
Ystävällisin terveisin,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, jméno příjemce neznámé
Ystävällisin terveisin,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Kunnioittavasti,
Hochachtungsvoll
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Parhain terveisin,
Herzliche Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Terveisin,
Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují