korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Arvoisa Herra Presidentti,
친애하는 사장님께,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Hyvä Herra,
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Hyvä Rouva,
사모님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Hyvä vastaanottaja,
관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Hyvät vastaanottajat,
관계자분들께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Hyvät vastaanottajat,
관계자분께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Hyvä herra Smith,
친애하는 김철수님,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Hyvä rouva Smith,
친애하는 최수정님,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Hyvä neiti Smith,
친애하는 김미나님,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Hyvä neiti / rouva Smith,
친애하는 신수경님,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Hyvä John Smith,
반가운 김미경님,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Hyvä John,
반가운 철호씨,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Kirjoitamme teille koskien...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
Kirjoitamme teille liittyen...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
Koskien...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Viitaten...
....에 대해 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kirjoitan tiedustellakseni...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formální při psaní pro někoho jiného
... suositteli yritystänne lämpimästi...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Olisikohan mahdollista...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formální žádost, předběžná
Olisitteko ystävällisiä ja...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formální žádost, předběžná
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
....을 보내주시겠습니까?
Formální žádost, zdvořilá
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
....을 받아보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Haluan kysyä voisiko...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Voisitteko suositella...
...을 추천해주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
...을 보내주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Pyydämme teitä välittömästi...
신속히 ...을 하십시오.
Formální žádost, velice přímá
Olisimme kiitollisia jos...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formální konkrétní žádost, přímá
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formální dotaz, přímý
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formální dotaz, přímý
Tavoitteemme on...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formální prohlášení o záměru, přímé
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Kiittäen jo etukäteen...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formální, velmi zdvořilý
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formální, velmi zdvořilý
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formální, zdvořilý
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formální, zdvořilý
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formální, zdvořilý
Kiitos avustanne tässä asiassa.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formální, zdvořilý
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formální, přímý
Jos tarvitsette lisätietoja...
더 많은 정보를 원하시면...
Formální, přímý
Arvostamme asiakkuuttanne.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formální, přímý
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formální, velmi přímý
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Méně formální, zdvořilý
Ystävällisin terveisin,
... 드림,
Formální, jméno příjemce neznámé
Ystävällisin terveisin,
... 드림,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Kunnioittavasti,
... 올림,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Parhain terveisin,
... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Terveisin,
... 가,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují