francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Arvoisa Herra Presidentti,
Monsieur le président,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Hyvä Herra,
Monsieur,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Hyvä Rouva,
Madame,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Hyvä vastaanottaja,
Madame, Monsieur,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Hyvät vastaanottajat,
Madame, Monsieur,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Hyvät vastaanottajat,
Aux principaux concernés,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Hyvä herra Smith,
Monsieur Dupont,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Hyvä rouva Smith,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Hyvä neiti Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Hyvä neiti / rouva Smith,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Hyvä John Smith,
Monsieur Dupont,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Hyvä John,
Cher Benjamin,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Kirjoitamme teille koskien...
Nous vous écrivons concernant...
Formální, jménem celé společnosti
Kirjoitamme teille liittyen...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formální, jménem celé společnosti
Koskien...
Suite à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Viitaten...
En référence à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kirjoitan tiedustellakseni...
J'écris afin de me renseigner sur...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Je vous écris de la part de...
Formální při psaní pro někoho jiného
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Votre société fut recommandée par...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Olisikohan mahdollista...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formální žádost, předběžná
Olisitteko ystävällisiä ja...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formální žádost, předběžná
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, předběžná
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formální žádost, zdvořilá
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formální žádost, zdvořilá
Haluan kysyä voisiko...
Je me permets de vous demander si...
Formální žádost, zdvořilá
Voisitteko suositella...
Pourriez-vous recommander...
Formální žádost, přímá
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formální žádost, přímá
Pyydämme teitä välittömästi...
Nous vous prions de...
Formální žádost, velice přímá
Olisimme kiitollisia jos...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formální konkrétní žádost, přímá
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formální dotaz, přímý
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formální dotaz, přímý
Tavoitteemme on...
Notre intention est de...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Nous regrettons de vous informer que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formální, velmi zdvořilý
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formální, velmi zdvořilý
Kiittäen jo etukäteen...
En vous remerciant par avance...
Formální, velmi zdvořilý
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formální, velmi zdvořilý
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formální, velmi zdvořilý
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formální, zdvořilý
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formální, zdvořilý
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formální, zdvořilý
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Merci pour votre aide.
Formální, zdvořilý
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formální, přímý
Jos tarvitsette lisätietoja...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formální, přímý
Arvostamme asiakkuuttanne.
Merci de votre confiance.
Formální, přímý
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formální, velmi přímý
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Dans l'attente de votre réponse.
Méně formální, zdvořilý
Ystävällisin terveisin,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formální, jméno příjemce neznámé
Ystävällisin terveisin,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formální, velmi používané, příjemce známý
Kunnioittavasti,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Parhain terveisin,
Meilleures salutations,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Terveisin,
Cordialement,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují