anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Arvoisa Herra Presidentti,
Dear Mr. President,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Hyvä Herra,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Hyvä John,
Dear John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Kirjoitamme teille koskien...
We are writing to you regarding…
Formální, jménem celé společnosti
Kirjoitamme teille liittyen...
We are writing in connection with...
Formální, jménem celé společnosti
Koskien...
Further to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Viitaten...
With reference to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kirjoitan tiedustellakseni...
I am writing to enquire about…
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
I am writing to you on behalf of...
Formální při psaní pro někoho jiného
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Your company was highly recommended by…
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Olisikohan mahdollista...
Would you mind if…
Formální žádost, předběžná
Olisitteko ystävällisiä ja...
Would you be so kind as to…
Formální žádost, předběžná
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
I would be most obliged if…
Formální žádost, předběžná
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formální žádost, velmi zdvořilá
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
I would be grateful if you could...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Formální žádost, zdvořilá
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
We are interested in obtaining/receiving…
Formální žádost, zdvořilá
Haluan kysyä voisiko...
I must ask you whether...
Formální žádost, zdvořilá
Voisitteko suositella...
Could you recommend…
Formální žádost, přímá
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Formální žádost, přímá
Pyydämme teitä välittömästi...
You are urgently requested to…
Formální žádost, velice přímá
Olisimme kiitollisia jos...
We would be grateful if…
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
What is your current list price for…
Formální konkrétní žádost, přímá
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formální dotaz, přímý
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
We understand from your advertisment that you produce…
Formální dotaz, přímý
Tavoitteemme on...
It is our intention to…
Formální prohlášení o záměru, přímé
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
We carefully considered your proposal and…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
We are sorry to inform you that…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formální, velmi zdvořilý
Kiittäen jo etukäteen...
Thanking you in advance…
Formální, velmi zdvořilý
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formální, velmi zdvořilý
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Please reply as soon as possible because…
Formální, zdvořilý
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formální, zdvořilý
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
I look forward to the possibility of working together.
Formální, zdvořilý
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Thank you for your help in this matter.
Formální, zdvořilý
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
I look forward to discussing this with you.
Formální, přímý
Jos tarvitsette lisätietoja...
If you require more information ...
Formální, přímý
Arvostamme asiakkuuttanne.
We appreciate your business.
Formální, přímý
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formální, velmi přímý
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
I look forward to hearing from you soon.
Méně formální, zdvořilý
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Terveisin,
Regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují