vietnamsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kara Sinjoro Prezidanto,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Thưa ông,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Thưa bà,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Thưa ông/bà,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Thưa các ông bà,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Thưa ông/bà,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John,
Gửi ông A,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
Về việc/vấn đề...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
Tôi viết thư này để nói về...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Liệu ông/bà có phiền...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi povas rekomendi...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Ông/bà vui lòng gửi...
Formální žádost, přímá
Vi estas urĝe petita al...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna listoprezo por...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco...
Chúng tôi dự định...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Xin chân thành cảm ơn...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formální, přímý
Se vi bezonas pli informon...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formální, přímý
Ni dankas vian negocon.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formální, velmi přímý
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
Kính thư,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Kính thư,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Trân trọng,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Thân ái,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
Thân ái,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují