turecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kara Sinjoro Prezidanto,
Sayın Başkan,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Sayın yetkili,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Sayın yetkili,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sayın yetkili,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Sayın yetkililer,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
İlgili şahsa / makama,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Nihal Hanım,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Melek Hanım,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Sayın Ahmet Turgan,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John,
Sevgili Ali,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
...'e istinaden
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
...'e atfen
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
... adına yazıyorum.
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Rica etsem acaba ...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi povas rekomendi...
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formální žádost, přímá
Vi estas urĝe petita al...
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Çok memnun olurduk eğer ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna listoprezo por...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco...
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Üzgünüz ki ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Formální, přímý
Se vi bezonas pli informon...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Formální, přímý
Ni dankas vian negocon.
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Formální, velmi přímý
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
Saygılarımızla,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Saygılarımla,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Saygılar,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Saygılarımla,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
Saygılar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují