thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kara Sinjoro Prezidanto,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
เรียนท่าน
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
เรียนท่าน
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
เรียนท่าน
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John,
เรียน จอห์น
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
อ้างอิงมาจาก...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi povas rekomendi...
คุณช่วยแนะนำ...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Formální žádost, přímá
Vi estas urĝe petita al...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna listoprezo por...
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Formální, přímý
Se vi bezonas pli informon...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Formální, přímý
Ni dankas vian negocon.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Formální, velmi přímý
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
ด้วยความเคารพ
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
ขอแสดงความนับถือ
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
ด้วยความเคารพ
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
ด้วยความนับถือ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují