řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kara Sinjoro Prezidanto,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Αγαπητέ κύριε,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Αγαπητή κυρία,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
Σχετικά με...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
Αναφορικά με...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Θα ήταν δυνατόν...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi povas rekomendi...
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Formální žádost, přímá
Vi estas urĝe petita al...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna listoprezo por...
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formální, přímý
Se vi bezonas pli informon...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formální, přímý
Ni dankas vian negocon.
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formální, velmi přímý
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Μετά τιμής,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Με εκτίμηση,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
θερμοί χαιρετισμοί,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
Χαιρετισμοί,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují