maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kara Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John,
Kedves John!
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
Továbbá...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
A ....ajánlásával ....
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
Érdeklődnék, hogy ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi povas rekomendi...
Tudna ajánlani ...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
El tudná nekem küldeni a ...
Formální žádost, přímá
Vi estas urĝe petita al...
Kérem, hogy sürgősen ...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennék, ha ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco...
Az a szándékunk, hogy ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Előre is megköszönve segítségét...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszéljük
Formální, přímý
Se vi bezonas pli informon...
Ha több információra van szüksége
Formální, přímý
Ni dankas vian negocon.
Értékeljük az Önök üzletét
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formální, velmi přímý
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a mihamarabbi válaszát
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
Tisztelettel,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Tisztelettel,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Tisztelettel,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují