italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kara Sinjoro Prezidanto,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Gentilissimo,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Gentilissima,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Gentili Signore e Signori,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Alla cortese attenzione di ...,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
A chi di competenza,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John,
Gentile Mario,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
In riferimento a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
Per quanto concerne...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
La contatto per conto di...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Le dispiacerebbe...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
La contatto per sapere se può...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Le sarei veramente grata/o se...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi...
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Mi trovo a chiederLe di...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi povas rekomendi...
Potrebbe raccomadarmi...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formální žádost, přímá
Vi estas urĝe petita al...
La invitiamo caldamente a...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Le saremmo grati se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna listoprezo por...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco...
È nostra intenzione...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dopo attenta considerazione...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
RingraziandoLa anticipatamente,
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formální, přímý
Se vi bezonas pli informon...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formální, přímý
Ni dankas vian negocon.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formální, velmi přímý
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Spero di sentirLa presto.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
In fede,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Cordiali saluti
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Cordialmente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují