esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kære Hr. Direktør,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Kære Hr.,
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Kære Fru,
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Kære Hr./Fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Kære Hr./Fru.,
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Til hvem det vedkommer,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Kære Hr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Kære Fru. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Kære Frk. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Kære Fr. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Kære John Smith,
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Kære John,
Estimata John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Vi skriver til jer angående...
Ni skribas al vi pri...
Formální, jménem celé společnosti
Vi skriver i forbindelse med...
Ni skribas en rilato kun...
Formální, jménem celé společnosti
I fortsættelse af...
Plu al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I henhold til...
Kun referenco al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mi skribas por demandi pri...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Jeg skriver til dig på vegne af...
Mi skribas al vi nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Vil du have noget imod at...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formální žádost, předběžná
Kunne du være så venlig at...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formální žádost, předběžná
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Mi estus plej dankema, se...
Formální žádost, předběžná
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Vil du være så venlig at sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, zdvořilá
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formální žádost, zdvořilá
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formální žádost, zdvořilá
Kan du anbefale...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formální žádost, přímá
Kan du venligst sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, přímá
Du er snarest anmodet til at...
Vi estas urĝe petita al...
Formální žádost, velice přímá
Vi vil være taknemmelig hvis...
Ni estus dankemaj, se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formální konkrétní žádost, přímá
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formální dotaz, přímý
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formální dotaz, přímý
Det er vores hensigt at...
Ĝi estas nia intenco...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formální, velmi zdvořilý
Tak på forhånd...
Antaŭdankon…
Formální, velmi zdvořilý
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formální, velmi zdvořilý
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formální, zdvořilý
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formální, zdvořilý
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formální, zdvořilý
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formální, zdvořilý
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formální, přímý
Hvis du ønsker mere information...
Se vi bezonas pli informon...
Formální, přímý
Vi sætter pris på jeres forretning.
Ni dankas vian negocon.
Formální, přímý
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formální, velmi přímý
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Méně formální, zdvořilý
Med venlig hilsen
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
Med venlig hilsen
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Med respekt,
Altestime,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují