česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kære Hr. Direktør,
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Kære Hr.,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Kære Fru,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Kære Hr./Fru,
Vážený pane/Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Kære Hr./Fru.,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Til hvem det vedkommer,
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Kære Hr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Kære Fru. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Kære Frk. Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Kære Fr. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Kære John Smith,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Kære John,
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Vi skriver til jer angående...
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
Vi skriver i forbindelse med...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
I fortsættelse af...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I henhold til...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Jeg skriver til dig på vegne af...
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Vil du have noget imod at...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Kunne du være så venlig at...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Vil du være så venlig at sende mig...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
Kan du anbefale...
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
Kan du venligst sende mig...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
Du er snarest anmodet til at...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
Vi vil være taknemmelig hvis...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
Det er vores hensigt at...
Naším záměrem je, aby...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
Tak på forhånd...
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
Hvis du ønsker mere information...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
Vi sætter pris på jeres forretning.
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
Med venlig hilsen
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Med venlig hilsen
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Med respekt,
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Med venlig hilsen
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Med venlig hilsen
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují