švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
亲爱的约翰,
Bäste John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
我们因为...给您写信
Vi skriver till er angående ...
Formální, jménem celé společnosti
我们写这封信是因为...
Vi skriver i samband med ...
Formální, jménem celé společnosti
因贵公司...
Vidare till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
我写这封信,想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formální při psaní pro někoho jiného
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

请问您是否介意...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formální žádost, předběžná
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formální žádost, předběžná
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formální žádost, předběžná
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
您能将…发送给我吗
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formální žádost, zdvořilá
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formální žádost, zdvořilá
我必须问您是否...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formální žádost, zdvořilá
您能推荐...吗?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formální žádost, přímá
您能将...发送给我吗?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formální žádost, přímá
请您尽快按要求将...
Vi ber er omgående att ...
Formální žádost, velice přímá
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formální konkrétní žádost, přímá
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formální dotaz, přímý
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formální dotaz, přímý
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formální, velmi zdvořilý
提前谢谢您…
Tack på förhand...
Formální, velmi zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formální, velmi zdvořilý
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formální, zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formální, zdvořilý
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formální, zdvořilý
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formální, zdvořilý
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formální, přímý
如果您需要更多信息...
Om ni behöver mer information ...
Formální, přímý
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formální, přímý
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formální, velmi přímý
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Méně formální, zdvořilý
此致
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
祝好
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
祝好
Hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují