italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

尊敬的主席先生,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
尊敬的先生,
Gentilissimo,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Gentilissima,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Gentili Signore e Signori,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Alla cortese attenzione di ...,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
A chi di competenza,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐/女士,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Gentilissimo Bianchi,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
亲爱的约翰,
Gentile Mario,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
我们因为...给您写信
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formální, jménem celé společnosti
我们写这封信是因为...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formální, jménem celé společnosti
因贵公司...
In riferimento a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
鉴于贵公司...
Per quanto concerne...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
我写这封信,想询问关于...的信息
La contatto per avere maggiori informazioni...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
我代表...给您写信
La contatto per conto di...
Formální při psaní pro někoho jiného
...诚挚推荐贵公司
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

请问您是否介意...
Le dispiacerebbe...
Formální žádost, předběžná
您是否能够...
La contatto per sapere se può...
Formální žádost, předběžná
如果您能...,我将不胜感激
Le sarei veramente grata/o se...
Formální žádost, předběžná
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
如果您能… ,我将非常感激
Le sarei riconoscente se volesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
您能将…发送给我吗
Potrebbe inviarmi...
Formální žádost, zdvořilá
我们对接受/获得...很有兴趣
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formální žádost, zdvořilá
我必须问您是否...
Mi trovo a chiederLe di...
Formální žádost, zdvořilá
您能推荐...吗?
Potrebbe raccomadarmi...
Formální žádost, přímá
您能将...发送给我吗?
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formální žádost, přímá
请您尽快按要求将...
La invitiamo caldamente a...
Formální žádost, velice přímá
如果您能...,我们将不胜感激
Le saremmo grati se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formální konkrétní žádost, přímá
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formální dotaz, přímý
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formální dotaz, přímý
我们的意向是...
È nostra intenzione...
Formální prohlášení o záměru, přímé
我们仔细考虑了您的建议和...
Dopo attenta considerazione...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
很抱歉地通知您...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formální, velmi zdvořilý
提前谢谢您…
RingraziandoLa anticipatamente,
Formální, velmi zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formální, velmi zdvořilý
麻烦您请尽快回复,因为...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formální, zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formální, zdvořilý
我很期待将来有合作的可能性。
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formální, zdvořilý
谢谢您在这件事上的帮忙。
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formální, zdvořilý
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formální, přímý
如果您需要更多信息...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formální, přímý
和您做生意,我们觉得很愉快。
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formální, přímý
请联系我,我的电话号码是...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formální, velmi přímý
期待着尽快得到您的回复。
Spero di sentirLa presto.
Méně formální, zdvořilý
此致
In fede,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Cordiali saluti
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Cordialmente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
祝好
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
祝好
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují