francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

尊敬的主席先生,
Monsieur le président,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
尊敬的先生,
Monsieur,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Madame,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Madame, Monsieur,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Madame, Monsieur,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
Aux principaux concernés,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Monsieur Dupont,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Mademoiselle Dupont,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐/女士,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Monsieur Dupont,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
亲爱的约翰,
Cher Benjamin,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
我们因为...给您写信
Nous vous écrivons concernant...
Formální, jménem celé společnosti
我们写这封信是因为...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formální, jménem celé společnosti
因贵公司...
Suite à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
鉴于贵公司...
En référence à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
我写这封信,想询问关于...的信息
J'écris afin de me renseigner sur...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
我代表...给您写信
Je vous écris de la part de...
Formální při psaní pro někoho jiného
...诚挚推荐贵公司
Votre société fut recommandée par...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

请问您是否介意...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formální žádost, předběžná
您是否能够...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formální žádost, předběžná
如果您能...,我将不胜感激
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, předběžná
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formální žádost, velmi zdvořilá
如果您能… ,我将非常感激
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, velmi zdvořilá
您能将…发送给我吗
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formální žádost, zdvořilá
我们对接受/获得...很有兴趣
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formální žádost, zdvořilá
我必须问您是否...
Je me permets de vous demander si...
Formální žádost, zdvořilá
您能推荐...吗?
Pourriez-vous recommander...
Formální žádost, přímá
您能将...发送给我吗?
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formální žádost, přímá
请您尽快按要求将...
Nous vous prions de...
Formální žádost, velice přímá
如果您能...,我们将不胜感激
Nous vous serions reconnaissants si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Quelle est votre liste des prix pour...
Formální konkrétní žádost, přímá
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formální dotaz, přímý
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formální dotaz, přímý
我们的意向是...
Notre intention est de...
Formální prohlášení o záměru, přímé
我们仔细考虑了您的建议和...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
很抱歉地通知您...
Nous regrettons de vous informer que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formální, velmi zdvořilý
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formální, velmi zdvořilý
提前谢谢您…
En vous remerciant par avance...
Formální, velmi zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formální, velmi zdvořilý
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formální, velmi zdvořilý
麻烦您请尽快回复,因为...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formální, zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formální, zdvořilý
我很期待将来有合作的可能性。
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formální, zdvořilý
谢谢您在这件事上的帮忙。
Merci pour votre aide.
Formální, zdvořilý
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formální, přímý
如果您需要更多信息...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formální, přímý
和您做生意,我们觉得很愉快。
Merci de votre confiance.
Formální, přímý
请联系我,我的电话号码是...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formální, velmi přímý
期待着尽快得到您的回复。
Dans l'attente de votre réponse.
Méně formální, zdvořilý
此致
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
祝好
Meilleures salutations,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
祝好
Cordialement,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují