esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

尊敬的主席先生,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐/女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
亲爱的约翰,
Estimata John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
我们因为...给您写信
Ni skribas al vi pri...
Formální, jménem celé společnosti
我们写这封信是因为...
Ni skribas en rilato kun...
Formální, jménem celé společnosti
因贵公司...
Plu al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
鉴于贵公司...
Kun referenco al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
我写这封信,想询问关于...的信息
Mi skribas por demandi pri...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
我代表...给您写信
Mi skribas al vi nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
...诚挚推荐贵公司
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

请问您是否介意...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formální žádost, předběžná
您是否能够...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formální žádost, předběžná
如果您能...,我将不胜感激
Mi estus plej dankema, se...
Formální žádost, předběžná
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formální žádost, velmi zdvořilá
如果您能… ,我将非常感激
Mi estus dankema, se vi povus...
Formální žádost, velmi zdvořilá
您能将…发送给我吗
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, zdvořilá
我们对接受/获得...很有兴趣
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formální žádost, zdvořilá
我必须问您是否...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formální žádost, zdvořilá
您能推荐...吗?
Ĉu vi povas rekomendi...
Formální žádost, přímá
您能将...发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, přímá
请您尽快按要求将...
Vi estas urĝe petita al...
Formální žádost, velice přímá
如果您能...,我们将不胜感激
Ni estus dankemaj, se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formální konkrétní žádost, přímá
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formální dotaz, přímý
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formální dotaz, přímý
我们的意向是...
Ĝi estas nia intenco...
Formální prohlášení o záměru, přímé
我们仔细考虑了您的建议和...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
很抱歉地通知您...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formální, velmi zdvořilý
提前谢谢您…
Antaŭdankon…
Formální, velmi zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formální, velmi zdvořilý
麻烦您请尽快回复,因为...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formální, zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formální, zdvořilý
我很期待将来有合作的可能性。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formální, zdvořilý
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formální, zdvořilý
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formální, přímý
如果您需要更多信息...
Se vi bezonas pli informon...
Formální, přímý
和您做生意,我们觉得很愉快。
Ni dankas vian negocon.
Formální, přímý
请联系我,我的电话号码是...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formální, velmi přímý
期待着尽快得到您的回复。
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Méně formální, zdvořilý
此致
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Altestime,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
祝好
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
祝好
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují