dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Kære Fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
Til hvem det vedkommer,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
亲爱的约翰,
Kære John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
我们因为...给您写信
Vi skriver til jer angående...
Formální, jménem celé společnosti
我们写这封信是因为...
Vi skriver i forbindelse med...
Formální, jménem celé společnosti
因贵公司...
I fortsættelse af...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
鉴于贵公司...
I henhold til...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
我写这封信,想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formální při psaní pro někoho jiného
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

请问您是否介意...
Vil du have noget imod at...
Formální žádost, předběžná
您是否能够...
Kunne du være så venlig at...
Formální žádost, předběžná
如果您能...,我将不胜感激
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formální žádost, předběžná
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formální žádost, velmi zdvořilá
如果您能… ,我将非常感激
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formální žádost, velmi zdvořilá
您能将…发送给我吗
Vil du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, zdvořilá
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formální žádost, zdvořilá
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formální žádost, zdvořilá
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Formální žádost, přímá
您能将...发送给我吗?
Kan du venligst sende mig...
Formální žádost, přímá
请您尽快按要求将...
Du er snarest anmodet til at...
Formální žádost, velice přímá
如果您能...,我们将不胜感激
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formální konkrétní žádost, přímá
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formální dotaz, přímý
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formální dotaz, přímý
我们的意向是...
Det er vores hensigt at...
Formální prohlášení o záměru, přímé
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
很抱歉地通知您...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formální, velmi zdvořilý
提前谢谢您…
Tak på forhånd...
Formální, velmi zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formální, velmi zdvořilý
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formální, zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formální, zdvořilý
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formální, zdvořilý
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formální, zdvořilý
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formální, přímý
如果您需要更多信息...
Hvis du ønsker mere information...
Formální, přímý
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formální, přímý
请联系我,我的电话号码是...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formální, velmi přímý
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Méně formální, zdvořilý
此致
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Med respekt,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
祝好
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
祝好
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují