švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Vážený pane prezidente,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane/Vážená paní,
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
Bäste John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver till er angående ...
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i samband med ...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
Vidare till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
Med hänvisning till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
Jag skriver för att fråga om ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi ber er omgående att ...
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby...
Vi har för avsikt att ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
Tack på förhand...
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formální, zdvořilý
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
Om ni behöver mer information ...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Med vänlig hälsning,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
Hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují