španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Vážený pane prezidente,
Distinguido Sr. Presidente:
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
Distinguido Señor:
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Distinguida Señora:
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane/Vážená paní,
Distinguidos Señores:
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Apreciados Señores:
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
A quien pueda interesar
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Apreciada Srta. Pérez:
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
Querido Juan:
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
Le escribimos en referencia a...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
Con relación a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
En referencia a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
Escribo para pedir información sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
Le escribo en nombre de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
¿Sería posible...
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
¿Tendría la amabilidad de...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Me complacería mucho si...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
¿Podría enviarme...
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
Me atrevo a preguntarle si...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
¿Podría recomendarme...
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
¿Podría enviarme...
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Se le insta urgentemente a...
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
Estaríamos muy agradecidos si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby...
Es nuestra intención...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
Lamentamos informarle que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
Le agradecemos de antemano...
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formální, zdvořilý
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
Si requiere más información...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
Espero tener noticias de usted pronto.
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
Se despide cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
Atentamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Respetuosamente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují