portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Vážený pane prezidente,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane/Vážená paní,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
A quem possa interessar,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
Escrevemos a respeito de...
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
Escrevemos em atenção a...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
Em relação à/ao ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
Em atenção à/ao...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
Escrevo-lhe em nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Teria a gentileza de...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
Devo perguntar-lhe se...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
O senhor poderia recomendar...
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Qual a lista atual de preços de...
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby...
É a nossa intenção...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
Lamentamos informar que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formální, zdvořilý
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
Caso precise de maiores informações...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
Nós prezamos o seu negócio.
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
Cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
Atenciosamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Com elevada estima,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
Lembranças,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
Abraços,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují