německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Vážený pane prezidente,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane/Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
Lieber Johann,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
Bezug nehmend auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
In Bezug auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Wären Sie so freundlich...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
Können Sie ... empfehlen...
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby...
Wir beabsichtigen...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
Vielen Dank im Voraus...
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formální, zdvořilý
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Hochachtungsvoll
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
Herzliche Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují