maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Vážený pane prezidente,
Tisztelt Elnök Úr!
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
Tisztelt Uram!
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Tisztelt Hölgyem!
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane/Vážená paní,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Tisztelt Uraim!
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Kedves Smith John!
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
Kedves John!
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
Továbbá...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
A ....ajánlásával ....
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
Érdeklődnék, hogy ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
X nevében írok Önnek ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
Nem bánná, ha ...
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Le lennék kötelezve, ha ...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
Tudna ajánlani ...
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
El tudná nekem küldeni a ...
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Kérem, hogy sürgősen ...
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
Hálásak lennék, ha ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby...
Az a szándékunk, hogy ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
Előre is megköszönve segítségét...
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formální, zdvořilý
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Várom, hogy megbeszéljük
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
Ha több információra van szüksége
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
Értékeljük az Önök üzletét
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
Várom a mihamarabbi válaszát
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
Tisztelettel,
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
Tisztelettel,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Tisztelettel,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
Üdvözlettel,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
Üdvözlettel,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují