korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Vážený pane prezidente,
친애하는 사장님께,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
사모님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane/Vážená paní,
관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
관계자분들께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
관계자분께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
친애하는 김철수님,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
친애하는 최수정님,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
친애하는 김미나님,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
친애하는 신수경님,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
반가운 김미경님,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
반가운 철호씨,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
....에 대해 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
....을 보내주시겠습니까?
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
....을 받아보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
...을 추천해주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...을 보내주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
신속히 ...을 하십시오.
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formální, zdvořilý
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
더 많은 정보를 원하시면...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
... 드림,
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
... 드림,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
... 올림,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
... 가,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují