finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Vážený pane prezidente,
Arvoisa Herra Presidentti,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
Hyvä Herra,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Hyvä Rouva,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane/Vážená paní,
Hyvä vastaanottaja,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Hyvä herra Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Hyvä rouva Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Hyvä neiti Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Hyvä John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
Hyvä John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
Kirjoitamme teille koskien...
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
Koskien...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
Viitaten...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
Olisikohan mahdollista...
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
Haluan kysyä voisiko...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
Voisitteko suositella...
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Pyydämme teitä välittömästi...
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
Olisimme kiitollisia jos...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby...
Tavoitteemme on...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
Kiittäen jo etukäteen...
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formální, zdvořilý
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Kunnioittavasti,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
Parhain terveisin,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
Terveisin,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují