dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Vážený pane prezidente,
Kære Hr. Direktør,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Kære Fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane/Vážená paní,
Kære Hr./Fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem det vedkommer,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
Kære John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver til jer angående...
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i forbindelse med...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
I fortsættelse af...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
I henhold til...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
Vil du have noget imod at...
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Kunne du være så venlig at...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
Kan du anbefale...
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kan du venligst sende mig...
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Du er snarest anmodet til at...
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby...
Det er vores hensigt at...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
Tak på forhånd...
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formální, zdvořilý
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
Hvis du ønsker mere information...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Med respekt,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují