švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Bäste John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Vi skriver till er angående ...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with...
Vi skriver i samband med ...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
Vidare till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
Med hänvisning till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Would you mind if…
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Vi ber er omgående att ...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formální, přímý
If you require more information ...
Om ni behöver mer information ...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují