španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Dear Mr. President,
Distinguido Sr. Presidente:
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Distinguido Señor:
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Distinguida Señora:
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Distinguidos Señores:
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Querido Juan:
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with...
Le escribimos en referencia a...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
Con relación a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
En referencia a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Escribo para pedir información sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Le escribo en nombre de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Would you mind if…
¿Sería posible...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
¿Tendría la amabilidad de...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Me complacería mucho si...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Me atrevo a preguntarle si...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
¿Podría recomendarme...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Se le insta urgentemente a...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Estaríamos muy agradecidos si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Es nuestra intención...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informarle que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Le agradecemos de antemano...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formální, přímý
If you require more information ...
Si requiere más información...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Espero tener noticias de usted pronto.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Se despide cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Atentamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Respetuosamente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují