rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
În atenţia celor interesaţi,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Dragă Mihai,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with...
Vă scriem în legătură cu...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
În legătură cu...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
Referitor la...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Would you mind if…
V-ar deranja dacă....
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Sunteţi amabil să...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Ne interesează să obţinem/primim...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Trimiteţi-mi, vă rog...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
V-am fi recunoscători dacă...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formální, přímý
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Cu respect,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Cu bine,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují